El nostre tarannà

Fem teatre perquè ens agrada aquest art i ens relaciona d’una manera molt concreta amb la gent. De fet, el teatre ens permet parlar, dir, transmetre a tothom uns sentiments i unes actituds, un missatge treballat i una manera pròpia de fer les coses.

Creiem en l’esforç i la voluntat personal, però també en la necessària adquisició d’una tècnica teatral i una formació continuada que “ajudi” les nostres bones intencions. En conseqüència, els muntatges del grup no són el fruit d’un treball voluntariós i poc exigent; ans al contrari, ens esforcem per presentar espectacles de qualitat reconeguda, la qual cosa ens fa ser molt exigents amb nosaltres mateixos i, alhora, efectius per cercar els mitjans econòmics, tècnics i d’infraestructura que necessitem.

Cerquem un tipus d’acció teatral transmissor de la nostra cultura i que sigui factor d’agitació per a la ment receptora del públic i, en funció d’això, triem acuradament les obres que volem representar, les investiguem i les treballem fins quedar convençuts d’allò que oferirem. Pretenem que la nostra tasca arribi a tothom i especialment a certs sectors socials per als quals el teatre pot ser encara un art per descobrir.

Creiem que el teatre és un art preciós, necessari i formatiu, plenament integrat a la nostra cultura, i que per practicar-lo amb dignitat i efectivitat (dignitat que també mereix l’espectador a qui s’adreça), ens cal disposar d’una infraestructura bàsica als pobles i als barris de les ciutats, creant sales de titularitat pública, que, degudament equipades, siguin totalment aptes per al teatre i les art escèniques en general.

No ens sembla una bona solució per al teatre l’habilitació de les anomenades “sales polivalents” que ajuntaments i consells de districte, amb un sentit molt particular de l’economia, insisteixen a potenciar cada vegada més. Per la seva mateixa ambigüitat, aquestes sales resulten sovint inadequades per practica amb un mínim de satisfacció cap de les activitats que teòricament havien d’acollir.

El grup de teatre ha tingut sempre com a objectiu important, finalment aconseguit, la conversió de l’antiga fàbrica de La Farinera al barri del Clot de Barcelona, de propietat municipal, en un centre cultural degudament equipat i amb els serveis necessaris per poder acollir les entitats culturals, especialment les mancades de la infraestructura necessària per portar a terme les seves activitats.

Durant molts anys (més de vint) El Partiquí no va poder disposar de sala de teatre per realitzar els seus muntatges. Les actuacions al barri del Clot, mancat de sales de titularitat pública, les realitzàvem llogant teatres privats. Actualment podem gaudir de la sala de teatre i dels serveis del Centre Cultural La Farinera, ara ja en ple funcionament.

El grup disposa d’un petit local cedit per l’Ajuntament de Barcelona que ens serveix de magatzem i per a la producció d’escenografies per als nostres espectacles. Actualment, Els components del Partiquí realitzen les tasques necessaries per dur a terme un espectacle (direcció, actors i actrius, tècnics d’escenografia, d’il·luminació i sonorització, vestuari, perruqueria, maquillatge, atrezzo, publicitat i producció).

L’Associació Teatral és la fórmula legal del grup i l’entitat que acull els dos-cents socis actuals, que ens animen a continuar endavant i que ens proporcionen el suport econòmic necessari.

Nosaltres creiem que el teatre es un servei públic i ens satisfà que la nostra activitat amateur vagi en aquesta direcció.